Versie 3.6 en eerder van Little Green Button heeft Microsoft .NET Framework 3.5 nodig om the functioneren. Als dit nog niet is geinstalleerd, volg dan de stappen hier onder om dit te activeren.


Navigeer naar Control Panel\Programs\Programs and Features

Klik Turn Windows Features on.

Zorg dat .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) is ingeschakeld. 

 

Het onderstaande artikel van Microsoft bevat meer informatie over hoe dit te installeren (Engelstalig).


 
https://blogs.technet.microsoft.com/mniehaus/2015/08/31/adding-features-including-net-3-5-to-windows-10/